Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tại: http://hdsd.hatinhtrade.com.vn/


Hướng dẫn đặt hàng

1. Người mua chưa đăng kí tài khoản tại Hatinhtrade.com.vn

Bước 1: Truy cập website Hatinhtrade.com.vn và lựa chọn sản phẩm cần mua

Bước 2: Chọn “Mua luôn” nếu muốn đặt hàng nhanh sản phẩm. Hoặc “Thêm vào giỏ” nếu còn nhu cầu chọn sản phẩm khác.

Bước 3: Vào “Giỏ hàng”. Kiểm tra các sản phẩm muốn mua. Điền đầy đủ các thông tin đặt hàng Lựa chọn hình thức thanh toán Lựa chọn hình thức chuyển phát

Bước 4: Chọn ” Tiến hàng đặt hàng” Mã OTP xác nhận đơn hàng được gửi về Email người mua. Người mua kiểm tra và nhập mã OTP để xác nhận đơn hàng. Nếu là người mua lần đầu mua hàng tại Hatinhtrade.com.vn, sau lần mua hàng đầu tiên, hệ thống tự động sinh ra 01 tài khoản thành viên. Thông tin tài khoản sẽ được hệ thống gửi qua Email.

Bước 5: Sử dụng thông tin tài khoản được cung cấp, đăng nhập tại Hatinhtrade.com.vn và theo dõi đơn hàng.

2. Người mua đã đăng kí tài khoản tại Hatinhtrade.com.vn

Bước 1: Truy cập website Hatinhtrade.com.vn. Đăng nhập tài khoản đã đăng kí và lựa chọn sản phẩm cần mua

Bước 2: Chọn “Mua luôn” nếu muốn đặt hàng nhanh sản phẩm. Hoặc “Thêm vào giỏ” nếu còn nhu cầu chọn sản phẩm khác

Bước 3: Vào “Giỏ hàng”. Kiểm tra các sản phẩm muốn mua. Lựa chọn hình thức thanh toán Lựa chọn hình thức chuyển phát

Bước 4: Chọn ” Tiến hàng đặt hàng” Mã OTP xác nhận đơn hàng được gửi về Email người mua. Người mua kiểm tra và nhập mã OTP để xác nhận đơn hàng.

Bước 5: Theo dõi đơn hàng.

Loading...