Thông tin sản phẩm

Lượt xem: 735 | Cập nhật: 14:39 13/12/2017

Cấp chứng chỉ theo Thông tư 03 Bộ TTTT

Mã sản phẩm: pm
Nhà sản xuất: Trung tâm CNTT&Truyền thông Hà Tĩnh số 18 đường 26/3. TP Hà Tĩnh
Điện thoại liên hệ: 02393 606 789

Thông tin sản phẩm

         Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, ôn tập và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:
          - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị;
          - Học sinh, Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu được cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
          - Đối với các cơ quan tổ chức đăng ký đề nghị gửi kèm theo danh sách học viên   
II. Hồ sơ đăng ký:

1. Đăng ký trực tiếp: cá nhân trực tiếp đến đăng ký tại Trung tâm hoặc thông qua tổ chức để đăng ký ôn tập, dự thi với Trung tâm.
2. Đăng ký trực tuyến: Đăng ký trực tuyến tại đây!
3. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

          - Đơn đăng ký theo mẫu  (tải về tại đây);
          - Hai (02) ảnh 4cm x 6cm; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;
          - Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
III. Học phí và lệ phí thi:

1. Bồi dưỡng và ôn tập: 450.000 VNĐ / 01 học viên / 09 buổi (45 tiết);
2. Lệ phí thi: 300.000 VNĐ/ 01 học viên;
3. Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 VNĐ / 01 học viên;
4. Lệ phí thi lại 200.000 VNĐ / học viên / lần;

IV. Liên hệ đăng ký và tiếp nhận hồ sơ:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Số 18, đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh;
Website: http://ttcntt.hatinh.gov.vn;     ​​​​​​http://hatinh6t.vn
Email: itchatinh.vn@gmail.com  
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Số điện thoại: 02393 953 962, DĐ: 0913479669TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

18, Đường 26/3, TP. Ha Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh