Thông tin sản phẩm

Lượt xem: 360 | Cập nhật: 09:41 15/08/2018

Trầm nụ

Nhà sản xuất: công ty TNHH SXTM Phúc Trạch
Giá bán: 350.000 VNĐ
Điện thoại liên hệ: 0977.923.282

Thông tin sản phẩm

Trầm nụ được lấy từ trầm hương Phúc Trạch - Hương Khê
Mỗi hộp có chứa 42 nụ.ĐĂC SẢN HÀ TĨNH

số 02 Trần Phú Thành phố Hà Tĩnh.