Văn bản mới

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Chính Phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công...
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp 10/04/2017 Bộ Tư pháp Kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp
1740/QĐ-UBND 24/06/2016 UBND Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
35/NQ-CP 16/05/2016 Chính Phủ Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp dến năm 2020
1671/UBND-TM 20/04/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh
1619/UBND-NL 15/04/2016 UBND tỉnh Hà Tĩn Về việc tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
1177/UBND- GT 23/03/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v khai thác Sàn gia dịch vận tải góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động vân tải hàng hóa
307/QĐ-TTg 26/02/2016 Chính Phủ Về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
306/QĐ-TTg 26/02/2016 Chính Phủ Về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đinh sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
5113/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
58/2015/QĐ-UBND 23/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
47/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Quy định một số nội dung thục hiện nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ...
01/SGD/HT 05/05/2015 Trung Tâm Thông Tin Truyền Thông Hà Tĩnh Các văn bản quy định đi kèm logo
1047/BTTTT-CNTT 13/04/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước
305/SCT-KHTC 23/03/2015 Sở Công thương Về việc xây dựng Đề án phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2016
1142/ UBND-TM 20/03/2015 UBND tỉnh V/v giao tham mưu triển khai thực hiện QĐ 07/2015/QĐ-TTg về Quy chế QL và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện...
07/2015/QĐ-TTg 02/03/2015 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển TMĐT quốc gia
18/VH 11/02/2015 Phòng VH-TT UBND huyện Đức Thọ Về việc tuyên truyền tiêu thụ hàng hóa SX trong nước, trong tỉnh
654/UBND-TM 09/02/2015 UNBD tỉnh Về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 211 về ưu tiên sử dụng hang hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh
200/KH-UBND 09/02/2015 UBND huyện Hương Khê Tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong tỉnh, trong nước năm 2015
791/QĐ-UBND 29/01/2015 UBND huyện Cẩm Xuyên Về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và đẩy mạnh sử dụng, tiêu...
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Bộ công thương Thông tư quy định về Quản lý website thương mại điện tử
62/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về...
689/QĐ-TTg 11/05/2014 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
1373/ UBND-TM 08/04/2014 UBND tỉnh V/v giao tham mưu phối hợp xây dựng kế hoạch xúc tiến phát triển thương mại điện tử năm 2014
185/2013/ND-CP 15/11/2013 Thủ Tướng Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền...
335/GM-SCT 06/11/2013 Sở Công thương Tập huấn Thương mại điện tử
52/2013/NĐ-CP 16/05/2013 Thủ Tướng Chính Phủ Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử
2585/UBND-TM 10/08/2012 UBND tỉnh Về việc giao phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2013
1896/PTM-ITB 11/08/2011 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Về việc hợp tác xây dựng kế hoạch xúc tiến phát triển thương mại điện tử năm 2012 tại địa phương
552/UBND-TM 02/03/2011 UBND tỉnh Về việc phối hợp xây dựng kế hoạch xúc tiến phát triển thương mại điện tử năm 2011

Tải logo liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

096.429.1777

02393.854.474

Số lượt truy cập