Phần mềm

IO là phần mềm được cài đặt, sử dụng trên môi trường InterNet, thuận tiện cho công tác quản lý, điều hành tác nghiệp trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi .
Giá bán: 30.000.000 VNĐ
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH
Địa chỉ: 18, Đường 26/3, TP. Ha Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5
Công ty Cổ phần Thông tin IVINH
Địa chỉ: 87, Minh Khai, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Thành viên : Cấp 5

Tải logo liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

096.429.1777

02393.854.474

Số lượt truy cập