Tuyển dụng

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa thông báo tuyển dụng

 

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng nhân sự tháng 9,10/2015, cụ thể như sau:

1.  Số lượng, yêu cầu:

Tháng tuyển dụng

 

Chuyên ngành

Cơ khí

Điện

Tự động hóa

Vật liệu

Công nghệ 
thông tin

Hóa học

Xây dựng

Công nghệ
 môi trường

Khác

Tổng

Trình độ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

 

Tháng 9

ĐH

3

 

 

 

7

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

10

 

25

CĐ,TC

32

 

17

 

 

 

2

 

1

 

6

 

 

 

 

 

14

 

72

THPT

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng tháng 9

41

0

17

0

7

0

2

0

5

0

6

0

1

0

0

0

24

0

103

 

Thang 10

ĐH

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

10

 

19

CĐ,TC

25

 

15

 

 

 

2

 

5

 

 

 

3

 

 

 

15

 

65

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Tổng tháng 10

27

0

15

0

3

0

2

0

9

0

0

0

3

0

0

0

25

0

84

 

2. Thời gian tuyển dụng

- Thời gian tuyển dụng của tháng vào tuần thứ 2, 3 hàng tháng, thời gian tuyển dụng cụ thể sẽ được công ty liên hệ trực tiếp với các ứng viên đạt yêu cầu.

3. Yêu cầu hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có các loại giấy tờ sau:

-  Bản photo công chứng: CMND, Hộ khẩu; các Văn bằng,chứng chỉ, bảng điểm.

- Đơn xin việc.

-Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.

4.  Địa chỉ nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực KKT Hà Tĩnh, địa chỉ: Khu phố Hưng Hòa, thị xã Kỳ Anh. Chi tiết liên hệ theo SĐT:

Đ/c Nguyễn Hoàng: 0985.214.539; Đ/c Mai Phương: 0915.670.828; Đ/c Đức Hoàng: 0917.558.522

 

 Công ty TNHH MTV Thanh Thanh

TP Hà Tĩnh