Thông tin liên hệ


Công ty cổ phần sơn PENMAX

Lô 6B, Khu công nghiệp Bắc Quý, TP. Hà Tĩnh

Người đại diện:Nguyễn Quang Thanh    Điện thoại liên hệ:0393.890.909Công ty cổ phần sơn PENMAX

Lô 6B, Khu công nghiệp Bắc Quý, TP. Hà Tĩnh