Công ty cổ phần sơn PENMAX

Lô 6B, Khu công nghiệp Bắc Quý, TP. Hà Tĩnh