EmailPrintAa

Hướng dẫn quản lý gian hàng

Hướng dẫn quản lý gian hàng

Hướng dẫn chủ gian hàng

1. Đăng ký tài khoản.

Người dùng vui lòng đăng nhập bằng tài khoản đã có ở hatinhtrade.com.vn hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Facebook, Yahoo, OpenID. Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng cần đăng ký một tài khoản mới.

Người dùng chọn nút Đăng ký

Chọn mục Tạo nhà cung cấp

Nhập đầy đủ thông tin vào khung Đăng ký tài khoản

2. Tạo gian hàng

Để tạo gian hàng, người dùng chọn mục Tạo gian hàng

Người dùng đặt tên cho gian hàng và địa chỉ URL

Nhập địa chỉ URL sau đó click nút Kiểm tra khả dụng

Nếu địa chỉ hợp lệ người dùng chọn tiếp nút Tạo gian hàng, nếu địa chỉ không hợp lệ người dùng nhập lại một địa chỉ URL khác và tiến hành kiểm tra lại.

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào khung Khởi tạo gian hàng

3. Quản lý gian hàng.

Sau khi khởi tạo xong gian hàng, người dùng có thể tiến hành quản lý gian hàng của mình

Tại trang Quản lý gian hàng, người dùng có thể sửa đổi thông tin chung của gian hàng, tạo sản phẩm mới, tạo mới tin tức, xem báo cáo.

3.1. Cập nhật thông tin gian hàng

Người dùng chọn nút Thông tin chung để có thể cập nhật lại thông tin về gian hàng của mình

3.2. Tạo mới sản phẩm

Để tạo mới sản phẩm, người dùng chọn mục Tạo mới sản phẩm

Người dùng nhập đầy đủ thông tin về sản phầm cần tạo

Sau khi chọn nút Chấp nhận, sản phẩm mới tạo sẽ xuất hiện trong gian hàng

Người dùng có thể chỉnh sửa lại sản phẩm đã tạo bằng cách click chọn vào sản phẩm đó

Chọn mục Chỉnh sửa để cập nhật lại thông tin về sản phẩm

Người dùng chọn nút Chấp nhận để hoàn thành việc chỉnh sửa. Nếu muốn xóa sản phẩm, người dùng chọn nút Xóa sản phẩm.

3.3. Tạo mới tin tức.

Người dùng có thể cập nhật thêm tin tức cho gian hàng của mình bằng cách chọn mục Tạo mới tin tức

Người dùng nhập Tiêu đề và nội dung của tin tức sau đó click nút Chấp nhận để đăng tin

4. Quản lý đơn hàng

Người dùng chọn mục Đơn hàng để xem thông tin về khách hàng đã đặt hàng

Tại trang Quản lý đơn hàng, hệ thống liệt kê danh sách khách hàng đã đặt hàng​

Lưu ý: Những khách hàng nào muốn thiết kế giao diện riêng cho gian hàng của mình thì liên hệ trực tiếp với ban quản trị sàn giao dịch.

Tải logo liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

096.429.1777

02393.854.474

Số lượt truy cập