HTX Đức Yên - Đức Thọ

Thôn Hùng Dũng, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh